donderdag 2 mei 2019

Troubleshooting

Troubleshooting

Vraag: Er is een minimale frequentie ingesteld, maar de motor gaat toch stil staan als de potmeter naar het minimum wordt gedraaid en het eerste deel van de potmeter reageert ook niet.


Als je op een VFD-E of EL regelaar een minimale frequentie instelt, dan zijn er 2 parameters die ingesteld moeten worden. Eerst wordt de gewenste minimale frequentie ingesteld in parameter 01-08. De instelling is in % van de maximale frequentie in parameter 01-00. Vervolgens moet ook de potmeter 'verschaald' worden met parameter 04-12.

Bijvoorbeeld

Pr.01-00 is 50.00Hz. Gewenste minimale frequentie is 10.00Hz. Parameter 01-08 moet dan ingesteld worden op 20,0%. De waarde die ingesteld wordt in parameter 01-08, moet ook worden ingesteld in parameter 04-12. Deze laatste parameter zorgt ervoor dat de analoge ingang ook 'verschaald' wordt naar de minimale frequentie. Nu zal bij een minimale stand van de potmeter, de motor op het minimale toerental draaien (10Hz) en de snelheid zal direct oplopen als de potmeter verdraaid wordt.